Centralt läge

Förskolans centrala läge på Citadell-området innebär fantastiska möjligheter.

Vår utemiljö är väldigt varierad och fin, på baksidan har vi en stor gård med stora träd som ger skugga och Vallarna att klättra och åka pulka på. På vallarna brevid går betande djur. Vi kan odla i våra sålådor och följa från frö till planta.

All forskning visar vikten av att röra på sig och de är viktigt även för oss på förskolan, så undervisning sker både ute och inne.

Vi lägger stor vikt vid att det ska vara lustfyllt att vara ute och att man ska vara rädd om djur och natur.

I vår närmiljö finns parker, konsthall, museum, bibliotek och stranden. Lekplatser finns på Citadell området, Lagunen och Granet.