Pedagogerna

Vi arbetar med Tema, där vi utgår från barngruppernas intresse och behov.

Vi vill skapa en tillåtande miljö där alla vågar utmana sig själv och utvecklas optimalt.

Vi lägger även stor vikt vid allas lika värde och att olikheter är en tillgång.

Vi har Läroplanen för förskolan, Lpfö18 som ledstjärna i vår utbildning och undervisning